Skip to main content
retningslinjer stola

Retningslinjer ved bestilling av stola

Alle stolaer må sendes inn og godkjennes av Biskop eller Liturgisk konsulent før de bestilles

HVIT

Marie budskapsdag regnes ikke i fastetiden. Denne dag kan festtidens musikk brukes. Prefasjon som i juletiden.

Påskenatt/dag – 6. Søndag etter påske. De musikalske alternativer for festtiden kan brukes.

Juletiden/ Julaften – Kristi åpenbaringsdag. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes til høymessens faste ledd.

FIOLETT

Fastetiden / Askeonsdag – Langfredag. Gloria kan falle bort. Litaniet brukes som forbønn. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes til høymessens faste ledd.

Adventstiden / 1. – 4. Søndag i advent. Musikken for den allmene serie brukes til høymessens faste ledd. (Kyrie, Sanctus, Agnes Dei).

Bots- og bededag. Litaniet brukes som forbønn.

GRØNT

1. Mai og 17. Mai. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes til høymessens faste ledd.

Åpenbaringstiden. 1.Søndag etter Kristi Åpenbaringsdag – Søndag for faste (Fastelavnssøndag).
Musikken for den allmene serie brukt til høymessens faste ledd.

Treenigheten. 1.søndag etter pinse og ut kirkeåret.De musikalske alternativer for festtidene kan brukes.

RØDT

Sankthansaften/dag. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes.

Olsok. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes.

Aposteldagen. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes.

Pinseaften – 2. Pinsedag. De musikalske alternativer for festtidene kan brukes til høymessens faste ledd.

2. juledag(Stefanusdagen).

Retningslinjer for stola – Symboler

Alle symboler kan tilpasses i størrelse, slik at de kan brukes på: stolaer, messehagler, lesepultkleder og prestestolklede samt antependier.
Når du ser gjennom symbolene så vær oppmerksom på at dekoren i symbolene kan tilpasses slik at vi får en helhet på symbolene på begge sider av stolaene, samt på nakkekorset.
Hvis du for eksempel på en rød stola ønsker 2994 på høyre side og 2993 på venstre side og nakkekors 1593, kan du velge om du ønsker dekoren i hvitt, gull eller en annen farge.
Hvis du på en fiolett stola ønsker 2292 på høyre side og 2290 på venstre side, legger vi inn den samme dekoren som i 2292 og nakkekors 1593. På fiolett stola brukes alltid sølv.

Symbol og farge matrise

Retningslinjer for stola